OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów geodezyjnych nr 2 i nr 5 Banie

 
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BANIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

obejmującego część obrębów geodezyjnych nr 2 i nr 5 Banie

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/34/07 Rady Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym nr 2 i nr 5 Banie zmienionej Uchwałą Nr VIII/79/07 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2007r.

 

zawiadamiam

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  22 września 2009r. do 13  października 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Baniach, ul. Skośna 6; 74-110 Banie, pokój nr 6 w godz. od 1000 do 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 13 października 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 18 o godz. 10 30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Banie na adres: ul. Skośna 6; 74-110 Banie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 października  2009r.

 

 

 

                                                                                                       WÓJT

  Teresa Sadowska

 

                                                                                                                     

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 10-09-2009 13:25:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 10-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-09-2009 13:25:23