Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o środowisku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa stacji bazowej GSM BT4 4575


BP - 7627/2/2005

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska( Dz.U.NR 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

podaje do publicznej wiadomości

informację o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Rozbudowa stacji bazowej GSM BT4 4575 Banie ( wieża h-50 m npt) w miejscowości Banie przy ul. Ogrodowej 1

polegająca na zmianie konfiguracji anten oraz ustawieniu obok wieży w granicach istniejącego ogrodzenia Stacji typowego kontenera stalowego o wym. 241x241 cm i wysokości 250 cm, na podwalinach żelbetowych.

Z wnioskiem o wydanie powyższej decyzji wystąpił Pan Stanisław Rodak - Nadzory Budowlane i Usługi Projektowo - Kosztorysowe, ul. Chobolańska 25/3, 70 - 023 Szczecin, działający z upoważnienia POLKOMTEL S.A. w Warszawie, al. Jerozolimskie 81.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74 - 110 Banie, pokój nr 6.

Zastępca Wójt

mgr inż. Zbigniew Fabiszak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-11-2005 16:15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-11-2005 16:15:45