Wykaz Nr 8/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Swobnica


GN.72241- 31/05 Banie 4 listopad 2005 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz Nr 8/05/z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Swobnica

  • Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości :

obręb Swobnica, działka gruntu nr 400/1 o powierzchni 0,0990 ha

  • Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

23556

  • Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Swobnicy przy drodze utwardzonej w kierunku Żelechowa. Na nieruchomości znajdują się ruiny budynku.

  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość wchodzi w zakres terenów określonych jako MNj/UR - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami rzemieślniczymi.

W ewidencji gruntów teren jest sklasyfikowany jako Bp.

  • obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

  • termin zagospodarowania nieruchomości:

cztery lata od daty nabycia nieruchomości

  • cena nieruchomości: 13 000 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-11-2005 14:48:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-11-2005 14:48:14