OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Budowa ścieżki rowerowej Baniewice- Lubanowo ( granica gminy) i Baniewice-Swobnica"

         WÓJT GMINY BANIE                                                                                            

                                                                                                     Banie, dnia 18.05.2009 r.

GK-7627/1/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu  15.05.2009 r. Wójt Gminy Banie wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„ Budowa ścieżki rowerowej Baniewice- Lubanowo ( granica gminy) i Baniewice-Swobnica”, w ramach  projektu „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój ”

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej http://www.banie.bip.pl/  oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Baniach.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu  Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie pokój nr 6 w godzinach: pon. – pt.: 8:00 – 15:00.

 

                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                            Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-05-2009 12:21:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 18-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-05-2009 12:22:21