Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2008 rok

WYSOKA RADO !
 
Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za  2008 rok.
Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i  Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł:
-         dochody  –    17.341.680,94 zł,
-         wydatki    –   18.344.380,94 zł.
 
Wykonanie budżetu za  2008 rok przedstawia się następująco:
-         dochody   –   17.442.160,34 zł,
-     wydatki    –   17.198.159,23 zł.
Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 100,6 % w stosunku do planu rocznego, a wydatki w 93,8 %.
 
Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.
Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.
Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 7.
Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 8.
 
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2008 roku wynosiły 705.749,93 zł, z czego:
-     podatek rolny  101.461,80 zł
-     podatek od nieruchomości    37.345,05 zł
-     podatek od środków transportowych    4.340,70 zł
-          podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej      10.561,72 zł
-     opłaty mieszkaniowe    540.841,53 zł
-     pozostałe          11.199,13
 
 
Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2008 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości      960.779,69 zł:
- w podatku od nieruchomości        225.230,97 zł
- w podatku rolnym           701.917,72 zł
- w podatku od środków transportowych       33.631,00 zł
 
 
 
W  2008 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  1.107.442 zł, z czego:
 
- w NFOŚ i GW w Warszawie:              480.000,00 zł
- w BGK w Szczecinie:                          168.000,00 zł
- w BGK w Szczecinie:                             89.442,00
- w BGK w Szczecinie:                           160.000,00
- w BOŚ w Szczecinie:                              50.000,00 zł
- w BOŚ w Szczecinie                             160.000,00 zł
 
 
Zadłużenie ogółem na 31 grudnia 2008 roku wyniosło 1.451.500,00 z czego :
-  160.000,00 zł    kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,
- 169.200,00 zł     kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,
- 600.000,00 zł     kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- 522.300,00 zł     kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie
 
Zadłużenie stanowi  8,3 % wykonanych dochodów gminy.
 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2008 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 
 
 WÓJT
Teresa Sadowska

Załączniki do pobrania

1 zalA_czniki_I.xls (XLS, 21KB) 2009-03-25 08:46:47 482 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-03-2009 08:46:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-03-2009 08:49:07