Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XVIII/191/08 Rady Gminy Banie z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie.

UCHWAŁA NR XVII/191/08

Rady Gminy Banie

z dnia 21 października 2008 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Banie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

            § 1. W Statucie Gminy Banie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709, z 2005 r. Nr 85, poz. 1753 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 1741), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 56 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W pozostałych komisjach rady gminy zastępcę przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród swoich członków.

3. Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje zadania przewodniczącego pod jego nieobecność.”;

2) po § 60 dodaje się § 60a w brzmieniu:

            „§ 60a. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje  przewodniczący jednej z komisji w porozumieniu z przewodniczącymi pozostałych komisji rady gminy.

            2. Wspólne posiedzenie komisji prowadzi jeden z przewodniczących komisji wybrany na tym posiedzeniu.

            2. Głosowanie na wspólnym posiedzeniu komisji odbywa się łącznie.”.

 

            § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                     Danuta Zawadzka-Zając

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w Statucie Gminy Banie wynikają z potrzeby uregulowania kwestii odbywania wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy, jak również z potrzeby wprowadzenia zapisu pozwalającego na wybór zastępcy przewodniczącego komisji, który wykonywać będzie zadania przewodniczącego pod jego nieobecność. Zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Banie jedynie w Komisji Rewizyjnej wybierany jest zastępca przewodniczącego komisji.

 

Opracowała:

Anna Myszka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:44:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2009 11:44:48