Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Banie na lata 2008 - 2015

UCHWAŁA NR XIX/208/08

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji

„Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008-2015.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się aktualizację „Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008-2015 uchwalonej uchwałą Nr X/99/03 Rady Gminy Banie z dnia 11 września 2003 r.

 

§ 2. Jednolity tekst „Strategii rozwoju Gminy Banie” na lata 2008–2015 stanowi załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka - Zając

Załączniki do pobrania

1 ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_Nr_XIX-208-08_(Strategia_Gminy_Banie_).pdf (PDF, 3.MB) 2009-01-13 14:30:07 944 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-01-2009 14:30:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-01-2009 14:30:07