Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2007 r.


WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2007 rok.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

  • dochody - 14.586.695,18 zł,

  • wydatki - 14.093.132,09 zł.

Wykonanie budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

  • dochody - 14.409.512,99 zł,

- wydatki - 13.422.977,17 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 98,8 % w stosunku do planu rocznego, a wydatki w 95,2 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 8.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 31 grudnia 2007 roku wynosiły 689.214,24 , z czego:

- podatek rolny 100.257,99

- podatek od nieruchomości 63.055,37 zł

- podatek od środków transportowych 11.553,70 zł

  • podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej 12.682,56 zł

- opłaty mieszkaniowe 491.941,55 zł

- pozostałe 9.723,07

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w 2007 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości 472.822,06 zl:

- w podatku od nieruchomości 209.729,23 zł

- w podatku rolnym 231.210,83 zł

- w podatku od środków transportowych 31.882,00 zł

W 2007 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.161.589,29 zł z czego:

- w WFOŚ i GW w Szczecinie: 24.943,20

- w NFOŚ i GW w Warszawie: 480.000,00 zł

- w BGK w Szczecinie: 232.800,00

- w BGK w Szczecinie: 92.000,00

- w BGK w Szczecinie: 100.000,00

- w BGK w Szczecinie: 81.846,09

- w BOŚ w Szczecinie: 150.000,00 zł

W I półroczu 2007 r. umorzono pożyczkę w WFOŚ i GW w Szczecinie w wysokości 714.985,80 zł.

Zadłużenie ogółem na 31 grudnia 2007 roku wyniosło 1.276.642,00 z czego :

- 480.000,00 zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 50.000,00 zł kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- 89.442,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,

- 320.000,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,

- 337.200,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,

Zadłużenie stanowi 8,86 % wykonanych dochodów gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach Rb za 2007 rok, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

WÓJT

Teresa Sadowska

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-03-2008 10:22:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-03-2008 10:22:12