Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2007 roku.


WYSOKA RADO !

Przedkładam Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za I półrocze 2007 roku.

Plan budżetu gminy po zmianach według uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł:

  • dochody - 14.218.570,51 zł,

  • wydatki - 13.806.853,51 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

  • dochody - 7.708.186,97 zł,

- wydatki - 6.595.928,22 zł.

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody zostały wykonane w 54,2 % w stosunku do planu rocznego a wydatki w 47,8 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i 3, natomiast wykonanie wydatków załączniki 2 i 4.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 8.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na 30 czerwca 2007 roku wynosiły 1.345.135,56 , z czego:

- podatek rolny 99.465,73

  • podatek od nieruchomości 753.144,42

razem 852.610,15

w tym zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach - 572.030,24 zł - w podatku od nieruchomości - 503.711,80 zł,

- w podatku rolnym 68.318,44 zł

- podatek od środków transportowych 10.091,70

  • podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej 10.683,96

- opłaty mieszkaniowe 466.890,48

- pozostałe 4.859,27

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2007 roku do gminnego budżetu nie wpłynęły dochody w wysokości 231.369,19 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 103.288,45

- w podatku rolnym 110.425,04

- w podatku od środków transportowych 15.170,50

- w podatku od posiadania psów 2.485,20

W I półroczu 2007 roku spłacono zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 507.789,29 zł, z czego:

- w WFOŚ i GW w Szczecinie: 24.943,20

- w NFOŚ i GW w Warszawie: 240.000,00

- w BGK w Szczecinie: 46.000,00

- w BGK w Szczecinie: 40.000,00

- w BOŚ w Szczecinie: 75.000,00

- w BGK w Szczecinie: 81.846,09

W I półroczu 2007 r. umorzono pożyczkę w WFOŚ i GW w Szczecinie w wysokości 714.985,80 zł.

Zadłużenie ogółem na 30 czerwca 2007 roku wyniosło 1.360.442,00 z czego :

- 720.000,00 zł pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 125.000,00 zł kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,

- 135.442,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,

- 380.000,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,

Zadłużenie stanowi 9,57 % planowanych dochodów gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy opracowano na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach za I półrocze 2007 roku, które przedkładane są Ministerstwu Finansów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2

Załączniki do pobrania

1 zalAczniki_I.xls (XLS, 15KB) 2007-09-04 09:49:48 442 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-09-2007 09:49:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-09-2007 09:50:30