Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr. 77 / 07 Wójta Gminy Banie z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia do 14000 euro. 2008-07-09 12:27:17
Załącznik do zarządzenia nr 31/07 2008-07-09 12:20:56
ZARZĄDZENIE Nr 65 z dnia 3 lipca 2007 r. Wójta Gminy Banie w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 2008-07-09 12:15:53
ZARZĄDZENIE NR 136/07 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr X/89/07 Rady Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2008-01-25 14:31:19
ZARZĄDZENIE NR 135/07 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2008-01-25 14:27:49
ZARZĄDZENIE NR 134/07 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 2008-01-25 14:25:32
ZARZĄDZENIE NR 133/07 Wójta Gminy Banie z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2008-01-25 14:20:02
Zarządzenie Nr 132/07 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2008-01-25 13:36:46
ZARZĄDZENIE NR 131/07 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2008-01-25 13:28:50
Zarządzenie Nr 130/07 Wójta Gminy Banie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2008-01-25 13:28:15
Zarządzenie Nr 129/07 Wójta Gminy Banie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu 2007-12-17 14:29:19
ZARZĄDZENIE NR 128/07 Wójta Gminy Banie z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-12-17 14:28:58
ZARZĄDZENIE NR 127/07 Wójta Gminy Banie z dnia 03 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-12-17 14:28:34
Zarządzenie Nr 126/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży 2007-12-17 14:28:13
ZARZĄDZENIE NR 125/07 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-12-17 14:27:52
ZARZĄDZENIE NR 124/07 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-12-17 14:27:29
Zarządzenie Nr 123/07 Wójta Gminy Banie z dnia 23 listopada 2007. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia. 2007-12-17 14:26:53
Zarządzenie Nr 122/07 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego. 2007-12-17 14:26:28
ZARZĄDZENIE NR 121/07 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-12-17 14:26:08
ZARZĄDZENIE NR 120/07 Wójta Gminy Banie z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-12-17 14:25:51
Zarządzenie Nr 119/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie. 2007-12-17 14:25:28
ZARZĄDZENIE NR 118/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-10-31 10:07:15
Zarządzenie Nr 117/07 Wójta Gminy Banie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości. 2007-10-31 10:06:55
Zarządzenie Nr 116/07 Wójta Gminy Baniez dnia 22 października 2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2007-10-31 10:06:28
ZARZĄDZENIE NR 115/07 Wójta Gminy Banie z dnia 12 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-10-31 09:39:06
ZARZĄDZENIE NR 114/07 Wójta Gminy Banie z dnia 10 października2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-31 09:38:04
Zarządzenie Nr 113/07 Wójta Gminy Banie z dnia 9 października 2007 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego. 2007-10-31 09:37:44
Zarządzenie Nr 112/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2007-10-31 09:37:23
ZARZĄDZENIE NR 50/07 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-10-05 14:17:53
ZARZĄDZENIE NR 51/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-05 14:17:31
ZARZĄDZENIE NR 59/07 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-10-05 14:17:08
Zarządzenie Nr 86/07 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 2007-10-05 14:16:44
ZARZĄDZENIE NR 91/07 Wójta Gminy Banie z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-05 14:15:32
ZARZĄDZENIE NR 106/07 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-05 14:15:07
ZARZĄDZENIE NR 98/07 Wójta Gminy Banie z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-05 14:14:39
ZARZĄDZENIE NR 96/07 Wójta Gminy Banie z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-05 14:14:16
ZARZĄDZENIE NR 110/07 Wójta Gminy Banie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-10-05 14:13:48
ZARZĄDZENIE NR 111/07 Wójta Gminy Banie z dnia 01 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 2007-10-05 14:13:16
ZARZĄDZENIE NR 109/07 Wójta Gminy Banie z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-10-05 13:59:51
Zarządzenie Nr 108/07 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 2007-10-05 13:58:55
Zarządzenie Nr 107/07 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2007-10-05 13:58:28
Zarządzenie Nr 105/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia. 2007-10-05 13:57:48
Zarządzenie Nr 100/07 Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-10-05 13:57:21
ZARZĄDZENIE NR 104/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VIII/66/07 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2007r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok. 2007-10-05 13:56:47
ZARZĄDZENIE NR 103/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VIII/103/07 Rady Gminy Banie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. 2007-10-05 13:56:13
Zarządzenie Nr 102 /07 Wójta Gminy Bani z dnia 20 września 2007 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży. 2007-10-05 13:55:24
Zarządzenie Nr 101/07 Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2007 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. 2007-10-05 13:54:30
ZARZĄDZENIE NR 99/07 Wójta Gminy Banie z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-10-05 13:54:06
ZARZĄDZENIE NR 97/07 Wójta Gminy Banie z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-10-05 13:53:45
Zarządzenie Nr 95/07 Wójta Gminy Banie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-10-05 13:53:19
Zarządzenie Nr 94/07 Wójta Gminy Banie z dnia 30.08.2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 238/05 w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”. 2007-10-05 13:52:57
Zarządzenie Nr 93/07 Wójta Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i budownictwa w Urzędzie Gminy Banie. 2007-10-05 13:52:34
Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Banie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2007-09-04 09:55:47
Zarządzenie Nr 90/07 Wójta Gminy Banie z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-09-04 09:55:26
Zarządzenie Nr 89/07 Wójta Gminy Banie z dnia 09 sierpnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju. 2007-09-04 09:54:54
ZARZĄDZENIE NR 88/07 Wójta Gminy Banie z dnia 07 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-09-04 09:54:33
Zarządzenie Nr 87/07 Wójta Gminy Banie z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-09-04 09:54:04
Zarządzenie Nr 85/07 Wójta Gminy Banie z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji przyłączy kanalizacyjnych oraz kontroli utrzymania czystości i porządku w miejscowości Swobnica i Baniewice 2007-09-04 09:53:39
Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości i lokali 2007-09-04 09:52:53
Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i budownictwa w Urzędzie Gminy Banie. 2007-09-04 09:52:29
Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji i budownictwa. 2007-09-04 09:52:03
Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-09-04 09:51:38
ZARZĄDZENIE NR 80/07 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-09-04 09:51:18
ZARZĄDZENIE NR 79/07 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-09-04 09:50:56
Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju. 2007-07-26 09:41:46
Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2007-07-26 09:41:17
Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2007-07-26 09:40:55
Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2007-07-26 09:40:29
Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2007-07-26 09:40:06
Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. inwestycji i budownictwa. 2007-07-25 14:50:35
Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2007-07-25 10:33:14
Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2007-07-25 10:32:17
Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2007-07-25 10:31:48
Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy Banie z dnia 05 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2007-07-25 10:31:16
Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy Banie z dnia 04 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie. 2007-07-25 10:30:42
Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Banie z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-07-25 10:30:00
ZARZĄDZENIE NR 66 / 07 WÓJTA GMINY BANIE z dnia 03 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia oraz określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. 2007-07-25 10:29:25
Zarządzenie Nr 64/07Wójta Gminy Banie z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu. 2007-07-25 10:28:42
Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok. 2007-07-25 10:28:02
ZARZĄDZENIE NR 62/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-07-25 10:26:57
ZARZĄDZENIE NR 61/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-07-25 10:26:12
ZARZĄDZENIE NR 60/07 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-07-25 10:25:43
Zarządzenie Nr 58 /07 Wójta Gminy Banie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-07-25 10:25:14
Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2007-07-25 10:24:32
Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Baniez dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Banie. 2007-07-25 10:23:56
Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy Banie z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy. 2007-07-25 10:23:19
Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Banie z dnia 30.05 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-07-25 10:22:45
Zarządzenie Nr 53 /07 Wójta Gminy Banie z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-07-25 10:22:07
ZARZĄDZENIE NR 52/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 2007-07-25 10:21:08
Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy Banie z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie ustalenia ceny zbycia lokalu mieszkalnego. 2007-07-25 10:20:19
ZARZĄDZENIE NR 48/07 Wójta Gminy Banie z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-07-25 10:19:37
Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy Banie z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości. 2007-07-25 10:18:08
ZARZĄDZENIE NR 45/07 Wójta Gminy Banie z dnia 07 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 2007-07-25 10:16:44
ZARZĄDZENIE NR 46/07 Wójta Gminy Banie z dnia 07 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-05-15 09:36:06
ZARZĄDZENIE NR 44/07 Wójta Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/42/07 Rady Gminy Banie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-05-15 09:35:44
ZARZĄDZENIE NR 43/07 Wójta Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/43/07 Rady Gminy Banie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-05-15 09:34:59
ZARZĄDZENIE NR 42/07 Wójta Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/40/07 Rady Gminy Banie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok. 2007-05-15 09:34:38
Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Nr VI/39/07 Rady Gminy Banie z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok. 2007-05-15 09:34:15
Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Banie z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-05-15 09:33:48
Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Banie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 2007-05-15 09:33:30
Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Banie z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie. 2007-04-19 13:14:31
Zarządzenie Nr 38 / 07 Wójta Gminy Banie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie norm przydziału środków higieny osobistej dla pracowników fizycznych oraz opiekunów zatrudnionych przy dowozach dzieci do szkół. 2007-04-17 13:06:55
Zarządzenie Nr. 37/07 Wójta Gminy Banie z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2007-04-17 13:06:31
ZARZĄDZENIE NR 35/07 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2007 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r. 2007-04-17 13:06:10
ZARZĄDZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Banie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-04-17 13:05:48
Zarządzenie Nr 33 /07 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-04-17 13:05:05
ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Banie z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. 2007-04-17 13:04:43
ZARZĄDZENIE NR 28/07 Wójta Gminy Banie z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. 2007-03-28 14:04:19
ZARZĄDZENIE Nr 31 /07 Wójta Gminy Banie z dnia 22 03.2007r. W sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie. 2007-03-28 11:32:48
Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Banie z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. 2007-03-28 11:32:29
Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Banie z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego. 2007-03-28 11:32:06
Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Banie z dnia 08 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2007-03-28 11:28:50
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Banie z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Banie zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2007 r. 2007-03-20 10:41:53
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Banie z dnia 05 marca 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-03-20 10:41:32
Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Banie z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r. 2007-03-20 10:41:06
Zarządzenie Nr 25 /07 Wójta Gminy Banie z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2007-03-06 12:53:53
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Banie z dnia 5.03 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-03-06 12:53:17
Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych nierolniczo. 2007-03-06 12:37:39
Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo. 2007-03-06 12:37:17
ZARZĄDZENIE NR 19/07 Wójta Gminy Banie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 2007-03-06 12:36:51
Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Banie z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży. 2007-02-20 09:55:24
Zarządzenie Nr. 17/07 Wójta Gminy Banie z dnia 1.02.2007 r. w sprawie powołania urzędnika wyborczego. 2007-02-16 12:08:34
Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie. 2007-02-16 12:08:03
Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-02-01 14:48:06
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania pracspołecznie użytecznych w 2007 r. 2007-02-01 14:47:40
Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Banie z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Banie. 2007-02-01 14:47:20
Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Banie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Banie do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Banie. 2007-02-01 14:46:58
Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Banie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Banie do podpisywania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Banie. 2007-02-01 14:46:18
Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2007-02-01 14:45:41
Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Baniez dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży. 2007-02-01 14:44:39
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok. 2007-02-01 14:44:16
Zarządzenie Nr 7/06 Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2007-01-16 10:10:49