Stanowisko ds. płac i opłat mieszkaniowych


Stanowisko ds. płac i opłat mieszkaniowych

Referent Małgorzata Trzcińska

Inspektor Anna Komorowska

e-mail: ksiegowosc@banie.pl

Do zakresu działania wieloosobowego stanowiska  ds. księgowości budżetowej należy:

1)      prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie:

- budżetu gminy,

- jednostki budżetowej,

- funduszy celowych,

2)      prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową kredytów i pożyczek;

3)      ewidencjonowanie i przekazywanie dochodów należnych budżetowi państwa oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;

4)      prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

5)      prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyłączeniem spisu z natury, rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów;

6)      dekretowanie dokumentów finansowych przeznaczonych do ujęcia w księgach rachunkowych;

7)      sprawdzanie dokumentów finansowych pod wzglądem formalnym i rachunkowym;

8)      przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu;

9)      sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;

10)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;

11)  bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;

12)  odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-09-2006 12:14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-07-2012 11:21:29