Stanowisko do spraw inwestycji i budownictwa


Stanowisko do spraw inwestycji i budownictwa

Inspektor Katarzyna Kudła

e-mail: inwestycje@banie.pl

Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw inwestycji i budownictwa nalezy:

1)    przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego planu inwestycyjnego;

2)    opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

3)   zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno - ekonomicznych dla obiektów i urządzeń komunalnych w gminie;

4)  planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

5)   prowadzenie ksiąg budynków i obiektów budowlanych;

6)   realizacja remontów obiektów komunalnych;

7)   przygotowanie przetargów i umów o wykonanie robót inwestycyjnych;

8)   sprawowanie nadzoru inwestycyjnego;

9)  egzekwowanie należności z tytułu rękojmi i gwarancji za jakość wykonywanych robót oraz roszczeń z tytułu nie  wykonania lub nienależnego wykonania umów;

10)  planowanie do budżetu zadań inwestycyjnych;

11)  udział w odbiorach robót inwestycyjnych;

12)  udział w pracach komisji przetargowej;

13)  przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych;

14)  udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych , w tym programów pomocowych UE;

15)  prowadzenie ewidencji zabytków;

16)  prowadzenie spraw związanych nadzorem urbanistycznym, architektonicznym i budowlanym;

17) zlecanie i wykonywanie projektów i kosztorysów inwestycyjnych, robót remontowych i budowlanych prowadzonych przez gminę;

18)  analiza potrzeb inwestycyjnych gminy i wnioskowanie o ich umieszczenie w wieloletnim planie inwestycyjnym;

19)      wnioskowanie i przygotowywanie zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-09-2006 12:13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 21-07-2014 12:00:12