Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i BHP

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i BHP

Inspektor - Józef Gurdała

e-mail: pp@banie.pl

Do zakresu działania stanowiska pracy do spraw gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego w gminie;

 2. prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic i miejscowości,

 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy;

 4. prowadzenie spraw związanych z dostawą energii cieplnej do budynków gminy;

 5. kierowanie i nadzorowanie pracy konserwatora oraz kierowcy ciągnika;

 6. praca w komisji przetargowej do spraw sprzedaży mienia oraz przy realizacji ustawy o zamówieniach publicznych;

 7. udzielanie pomocy przy inwentaryzacji mienia gminy;

 8. sporządzanie raportów i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

 9. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

 10. nadzór nad realizacją studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 11. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

 12. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;

 13. wnioskowanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na cele poprawy stanu bhp;

 14. zapewnienie wymaganych prawem szkoleń wstępnych i okresowych pracowników urzędu w zakresie bhp;

 15. bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

 16. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

 17. współpraca ze służbą pracowniczą w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 18. występowanie z zaleceniami, usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 19. prowadzenie ewidencji źródeł zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań w celu ich zmniejszenia;

     20. współpraca i współdziałanie z ośrodkami badań i ochrony środowiska.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-09-2006 12:12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-12-2018 09:01:40