Stanowisko do spraw księgowości podatkowej


Stanowisko do spraw księgowości podatkowej

Inspektor - Grażyna Pezda

e-mail: podatkiksiegowosc@banie.pl

Do zakresu działania stanowiska do spraw księgowości podatkowej należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy;

 2. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

 3. prowadzenie księgowości budżetowej:

a) przygotowywanie kontokwitariuszy i ich rozliczanie,

b) zawieranie umów z inkasentami,

c) rozliczanie inkasentów z prowadzonego inkasa,

d) naliczanie prowizji za inkaso,

 1. prowadzenie kont podatników i związanego z tym postępowania egzekucyjnego,

 2. współpraca z Urzędem Skarbowym, komornikiem sądowym,

 3. prowadzenie spraw związanych z obciążeniami hipotecznymi podatników, ugodami bankowymi i upadłością,

 1. wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;

 2. księgowanie wpływów z tytułu podatków, czynszu dzierżawnego za grunty użytkowane rolniczo, opłaty targowej;

 3. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych;

 4. opracowywanie projektów aktów w zakresie podatków i opłat;

 5. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

 6. wyliczanie kwot należnych dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej;

 7. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w prowadzonym zakresie;

 8. wypisywanie dowodów wpłat i wypłat;

 9. sporządzanie przelewów;

 10. dekretowanie dokumentów księgowych;

 11. numerki identyfikacyjne dla psów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-09-2006 12:11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 10-07-2012 11:23:45