Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 6a/06 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 2009-07-02 07:46:20
Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 2007-01-16 10:10:06
Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Banie z dnia 15.12.2006 r. 2006-12-29 09:26:58
Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Banie z dnia 27.12.2006 r. 2006-12-29 09:26:10
Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Banie z dnia 15.12.2006 r. 2006-12-29 09:21:06
Zarządzenie Nr 2/06 Wójta Gminy Banie z dnia 11.12.2006 r. 2006-12-29 09:20:36
Zarządzenie Nr 408/06 Wójta Gminy Banie z dnia 28.11.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2006-12-29 09:20:13
Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Banie z dnia 11.12.2006 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Banie 2006-12-11 13:45:28
Zarządzenie Nr 407/06 z dnia 28.11.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 2006-12-04 15:58:26
Zarządzenie Nr 406/06 z dnia 28.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 2006-12-04 15:58:04
Zarządzenie Nr 405/06 Zastępcy Wójta Gminy Banie z dnia 28.11.2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego 2006-12-01 09:52:56
Zarządzenie Nr 404/06 Wójta Gminy Banie z dnia 21.11.2006 r. 2006-11-27 16:16:18
Zarządzenie Nr 403/06 Wójta Gminy Banie z dnia 21.11.2006 r. 2006-11-27 16:15:57
Zarządzenie Nr 402/06 Wójta Gminy Banie z dnia 21.11.2006 r. 2006-11-27 16:14:49
Zarządzenie Nr 401/06 Wójta Gminy Banie z dnia 07.11.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 2006-11-08 13:40:10
Zarządzenie Nr 398/06 Wójta Gminy Banie z dnia 02.11.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 2006-11-07 14:40:39
Zarządzenie Nr 400/06 Wójta Gminy Banie z dnia 03.11.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie 2006-11-03 10:41:25
Zarządzenie Nr 399/06 Wójta Gminy Banie z dnia 02.11.2006 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2006-11-03 10:40:56
Zarządzenie Nr 397/06 Wójta Gminy Banie z dnia 25.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2006-11-02 11:38:52
Zarządzenie Nr 396/06 Wójta Gminy Banie z dnia 25.10.2006 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2006-11-02 11:38:23
Zarządzenie Nr 395/06 Wójta Gminy Banie z dnia 04.10.2006 r. 2006-10-13 12:00:46
Zarządzenie Nr 394/06 Wójta Gminy Banie z dnia 04.10.2006 r. 2006-10-13 12:00:23
Zarządzenie Nr 393A/06 Wójta Gminy Banie z dnia 29.09.2006 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okresu rozliczeniowego dla odbiorców energii cieplnej 2006-10-13 11:59:57
Zarządzenie Nr 393/06 Wójta Gminy Banie z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 2006-10-13 11:58:45
Zarządzenie Nr 392/06 Wójta Gminy Banie z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 2006-10-13 11:58:20
Zarządzenie Nr 391/06 Wójta Gminy Banie z dnia 29/09/2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 2006-10-13 11:57:33
Zarządzenie Nr 390/06 Wójta Gminy Banie 28.09.2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2006-10-02 14:59:46
Zarządzenie Nr 389/06 Wójta Gminy Banie 26.09.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-10-02 14:57:32
Zarządzenie Nr 388/06 Wójta Gminy Banie 25.09.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 2006-10-02 14:56:19
Zarządzenie Nr 387/06 Wójta Gminy Banie z dnia 20.09.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-09-22 13:22:50
Zarządzenie Nr 386/06 Wójta Gminy Banie z dnia 14.09.2006 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2006-09-22 13:22:17
Zarządzenie Nr 385/06 Wójta Gminy Banie z dnia 14.09.2006 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych nieruchomości 2006-09-22 13:21:54
Zarządzenie Nr 384/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.08.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu 2006-09-04 13:45:29
Zarządzenie Nr 383/06 Wójta Gminy Banie z dnia 24.08.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-08-30 10:49:11
Zarządzenie Nr 382/06 Wójta Gminy Banie z dnia 24.08.2006 r. w spawie udzielenia pełnomocnictwa 2006-08-30 10:48:51
Zarządzenie Nr 381/06 Wójta Gminy Banie z dnia 24.08.2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2006-08-30 10:48:17
Zarządzenie Nr 380/06 Wójta Gminy Banie z dnia 24.08.2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2006-08-30 10:43:02
Zarządzenie Nr 379/06 Wójta Gminy Banie z dnia 22.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 2006-08-30 10:41:32
Zarządzenie Nr 377/06 Wójta Gminy Banie z dnia 17.08.2006 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2006-08-18 12:35:01
Zarządzenie Nr 378/06 Wójta Gminy Banie z dnia 17.08.2006 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2006-08-18 12:34:30
Zarządzenie Nr 376/06 Wójta Gminy Banie z dnia 19.07.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2006-08-18 09:12:43
Zarządzenie Nr 375/06 Wójta Gminy Banie z dnia 19.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2006-08-18 09:12:13
Zarządzenie Nr 373/06 Wójta Gminy Banie z dnia 19.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2006-08-18 09:11:43
Zarządzenie Nr 374/06 Wójta Gminy Banie z dnia 19.07.2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2006-08-18 09:11:15
Zarządzenie Nr 372/06 Wójta Gminy Banie z dnia 13.07.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 2006-07-18 10:54:05
Zarządzenie Nr 371/06 Wójta Gminy Banie z dnia 11.07.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 2006-07-18 10:53:40
Zarządzenie Nr 370/06 Wójta Gminy Banie z dnia 06.07.2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2006-07-18 10:53:16
Zarządzenie Nr 369/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 2006-07-11 09:03:10
Zarządzenie Nr 368/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok 2006-07-11 09:02:34
Nr 367/06 Wójta Gminy Banie z dnia 27.06.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Katalogu usług Urzędu Gminy Banie 2006-06-30 15:49:25
Zarządzenie Nr 366/06 Wójta Gminy Banie z dnia 27.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 2006-06-30 11:42:01
Zarządzenie Nr 363/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2006-06-23 16:34:06
Zarządzenie Nr 365/06 Wójta Gminy Banie z dnia 20.06.2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Baniach 2006-06-22 13:27:26
Zarządzenie Nr 364/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2006 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2006-06-22 13:27:03
Zarządzenie Nr 362/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16.06.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok 2006-06-19 15:49:37
Zarządzenie Nr 361/06 Wójta Gminy Banie z dnia 14.06.2006 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok 2006-06-19 15:47:05
Zarządzenie Nr 360/06 Wójta Gminy Banie z dnia 09.06.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-06-12 16:22:49
Zarządzenie Nr 359/06 Wójta Gminy Banie z dnia 06.06.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacynego Urzędu Gminy Banie 2006-06-06 16:23:16
Zarządzenie Nr 358/06 Wójta Gminy Banie z dnia 02.06.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 2006-06-06 16:22:53
Zarządzenie Nr 357/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.05.2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Baniach 2006-06-05 14:46:48
Zarządzenie Nr 356/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.05.2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach 2006-06-05 14:46:28
Zarządzenie Nr 355/06 Wójta Gminy Banie z dnia 25.05.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. 2006-06-05 14:46:02
Zarządzenie Nr 354/06 Wójta Gminy Banie z dnia 25.05.2006 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2006-06-01 14:56:56
Zarządzenie Nr 347/06 Wójta Gminy Banie z dnia 25.04.2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Banie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2006-05-25 11:00:23
Zarządzenie Nr 344/06 Wójta Gminy Banie z dnia 13.04.2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbi 2006-05-25 10:59:51
Zarządzenie Nr 353/06 Wójta Gminy Banie z dnia 24.05.2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy 2006-05-24 15:57:02
Zarządzenie Nr 352/06 Wójta Gminy Banie z dnia 23.05.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2006-05-24 15:56:29
Zarządzenie Nr 351/06 Wójta Gminy Banie z dnia 17.05.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych 2006-05-24 15:56:02
Zarządzenie Nr 350/06 Wójta Gminy Banie z dnia 17.05.2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2006-05-24 15:54:34
Zarządzenie Nr 349/06 Wójta Gminy Banie z dnia 15.05.2006 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości 2006-05-24 15:53:39
Zarządzenie Nr 348/06 Wójta Gminy Banie z dnia 15.05.2006 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2006-05-24 15:53:15
Zarządzenie Nr 346/06 Wójta Gminy Banie z dnia 25.04.2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej 2006-04-25 13:48:17
Zarządzenie Nr 345/06 Wójta Gminy Banie z dnia 18.04.2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowej w Urzędzie Gminy Banie 2006-04-25 13:47:54
Zarządzenie Nr 342/06 Wójta Gminy Banie z dnia 06.04.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2006-04-18 11:00:54
Zarządzenie Nr 343/06 Wójta Gminy Banie dnia 13.04.2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2006-04-14 13:41:48
Zarządzenie Nr 340/06 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 2006-04-13 14:01:29
Zarządzenie Nr 339/06 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok 2006-04-13 14:00:33
Zarządzenie Nr 341/06 Wójta Gminy Banie z dnia 03.04.2006 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok 2006-04-13 13:59:36
Zarządzenie Nr 338/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.03.2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2006-04-03 11:45:25
Zarządzenie Nr 337/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.03.2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2006-04-03 11:45:04
Zarządzenie Nr 336/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.03.2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2006-04-03 11:44:40
Zarządzenie Nr 335/06 Wójta Gminy Banie z dnia 30.03.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2006-04-03 11:43:38
Zarządzenie Nr 334/06 Wójta Gminy Banie z dnia 23.03.2006 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i s 2006-04-03 11:43:05
Zarządzenie Nr 333/06 Wójta Gminy Banie z dnia 09.03.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-03-21 10:11:16
Zarządzenie Nr 332/06 Wójta Gminy Banie z dnia 06.03.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-03-21 10:10:51
Zarządzenie Nr 331/06 Wójta Gminy Banie z dnia 17.02.2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2006-03-02 13:14:24
Zarządzenie Nr 330/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16.02.2006 r. w sprawie przeznaczenia lokalnu do sprzedaży 2006-02-24 13:34:40
Zarządzenie Nr 329/06 Wójta Gminy Banie z dnia 31.01.2006 r. w sprawie utworzenia oraz określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego 2006-02-13 15:35:32
Zarządzenie Nr 326/06 Wójta Gminy Banie z dnia 16.01.2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok 2006-02-13 12:19:21
Zarządzenie Nr 328/06 Wójta Gminy Banie z dnia 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych 2006-02-06 10:19:18
Zarządzenie Nr 327/06 Wójta Gminy Banie z dnia 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2006 r. 2006-02-06 10:18:38
Zarządzenie Nr 325/06 Wójta Gminy Banie z dnia 13.01.2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2006-01-18 15:20:30
Zarządzenie Nr 324/06 Wójta Gminy Banie z dnia 05.01.2006 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2006-01-18 15:20:00
Zarządzenie Nr 323/06 Wójta Gminy Banie z dnia 03.01.2006 r. w sprawie powołania Koordynatora do spraw wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2006-01-04 11:57:32