Zarządzenie Nr 281/05 Wójta Gminy Banie z dnia 04.08.2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości


Zarządzenie Nr 281/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 4 sierpnia 2005 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obniżam w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00052985/3, oznaczonej nr działki gruntu 35 o pow. 30,90 ha położonej w obrębie Górnowo, ograniczonym do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne na terenie gminy Banie, cenę wywoławczą do kwoty 220 000.

2. Ustalam wysokość wadium w kwocie 11 000 i wysokość najmniejszego postąpienia w kwocie 2 200 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-08-2005 11:24:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-08-2005 11:24:13