Zarządzenie Nr 265/05 Wójta Gminy Banie z dnia 01.06.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 265/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 1 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 19 ust.1, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) oraz § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją”, w składzie:

  1. Józef Gurdała - przewodniczący komisji

  2. Zbigniew Fabiszak - zastępca przewodniczącego komisji

  3. Halina Jasek - sekretarz komisji

  4. Marian Sadowski - członek komisji

§ 2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie, w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące przepisy prawa, procedury przetargowej na realizację zadania „ wykonywanie usług poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz konserwacja tego oświetlenia w gminie ”

§ 3. Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-06-2005 09:27:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-06-2005 09:27:19