Zarządzenie Nr 249/05 Wójta Gminy Banie z dnia 07.04.2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości


Zarządzenie Nr 249/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam w pierwszym przetargu ograniczonym do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne na terenie gminy Banie na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki gruntu 35 o powierzchni 30,90 ha obręb Górnowo, cenę wywoławczą w wysokości 272.000,00 zł.

2. Wysokość wadium ustalam w wysokości 15.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-04-2005 11:35:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-04-2005 11:35:55