Zarządzenie Nr 240/05 Wójta Gminy Banie z dnia 10.03.2005 r. w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży


Zarządzenie Nr 240/05

Wójta Gminy Banie

z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie przeznaczenia lokalu do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr V/52/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy zbywaniu tych lokali (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 489; z 2004 r. Nr 39, poz. 743) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży na rzecz najemcy samodzielny lokal mieszkalny nr 7 położony w Lubanowie w nieruchomości oznaczonej nr porządkowym 83, opisany w księdze wieczystej nr 47170 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-03-2005 14:36:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-03-2005 14:36:05