Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 215/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.12.2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych 2005-03-10 09:48:46
Zarządzenie Nr 220/04 Wójta Gminy Banie z dnia 28.12.2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2005-01-21 09:21:37
Zarządzenie Nr 220e/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych 2005-01-21 09:17:36
Zarządzenie Nr 220d/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 2005-01-21 09:05:44
Zarządzenie Nr 220c/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 2005-01-21 09:05:08
Zarządzenie Nr 220b/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmian w planie rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok 2005-01-21 09:04:11
Zarządzenie Nr 220a/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2005-01-21 09:03:20
Zarządzenie Nr 219/04 Wójta Gminy Banie z dnia 28.12.2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej pracowników Urzędu Gminy Banie 2005-01-21 09:02:23
Zarządzenie Nr 218/04 Wójta Gminy Banie z dnia 21.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami mająt 2005-01-21 09:01:54
Zarządzenie Nr 217/04 Wójta Gminy Banie z dnia 21.12.2004 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Banie oraz jednostkach organizacyjnych gminy 2005-01-21 09:01:30
Zarządzenie Nr 216/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.12.2004 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej 2005-01-21 09:01:03
Zarządzenie Nr 214/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.12.2004 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 2005-01-13 11:03:44
Zarządzenie Nr 212/04 Wójta Gminy Banie z dnia 16.12.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2004-12-30 11:36:46
Zarządzenie Nr 213/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.12.2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok 2004-12-30 10:41:16
Zarządzenie Nr 211/04 Wójta Gminy Banie z dnia 9.12.2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2004-12-10 09:29:38
Zarządzenie Nr 210/04 Wójta Gminy Banie z dnia 18.11.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-11-19 12:21:04
Zarządzenie Nr 209/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem gminnych lokalni użytkowych 2004-11-18 13:20:37
Zarządzenie Nr 208/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej w mieszkaniowym zasobie gminy 2004-11-18 13:20:22
Zarządzenie Nr 207/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2004-11-18 13:19:22
Zarządzenie Nr 206/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych rolniczo 2004-11-18 13:19:04
Zarządzenie Nr 205/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych wykorzystywanych nierolniczo 2004-11-18 13:18:50
Zarządzenie Nr 204/04 Wójta Gminy Banie z dnia 02.11.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. 2004-11-18 13:18:32
Zarządzenie Nr 203/04 Wójta Gminy Banie z dnia 12.10.2004 r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Tywica 2004-10-20 09:50:20
Zarządzenie Nr 202/04 Wójta Gminy Banie z dnia 12.10.2004 r. w sprawie odwałania przetargu 2004-10-20 09:50:03
Zarządzenie Nr 201/04 Wójta Gminy Banie z dnia 11.10.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2004-10-20 09:49:20
Zarządzenie Nr 200/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 2004-10-20 09:49:05
Zarządzenie Nr 199/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 2004-10-20 09:48:49
Zarządzenie Nr 198/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitoringu Strategii rozwoju gminy Banie 2004-10-05 09:06:49
Zarządzenie Nr 197/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2004-10-05 09:06:34
Zarządzenie Nr 196/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2004-10-05 09:06:19
Zarządzenie Nr 195/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2004-10-01 14:04:25
Zarządzenie Nr 194/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2004-10-01 13:50:57
Zarządzenie Nr 193/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.09.2004 r. w sprawie ustalenia stawki za dostawę ciepła na ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz ustalenia okr 2004-10-01 13:49:13
Zarządzenie Nr 192/04 Wójta Gminy Banie z dnia 21.09.2004 r. w sprawie opłaty na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem i przetworzeniem informacji publicznej 2004-10-01 13:48:57
Zarządzenie Nr 191/04 Wójta Gminy Banie z dnia 21.09.2004 r. w sprawie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Tywica 2004-10-01 13:48:40
Zarządzenie Nr 190/04 Wójta Gminy Banie z dnia 13.09.2004 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2004-10-01 13:48:18
Zarządzenie Nr 189/04 Wójta Gminy Banie z dnia 13.09.2004 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2004-09-17 09:51:42
Zarządzenie Nr 188/04 Wójta Gminy Banie z dnia 2.09.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2004-09-17 09:51:27
Zarządzenie Nr 186/04 Wójta Gminy Banie z dnia 1.09.2004 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2004-09-09 14:39:41
Zarządzenie Nr 187/04 Wójta Gminy Banie z dnia 1.09.2004 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola w Baniach 2004-09-09 14:39:14
Zarządzenie Nr 185/04 Wójta Gminy Banie z dnia 1.09.2004 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinku 2004-09-09 10:46:01
Zarządzenie Nr 184/04 Wójta Gminy Banie z dnia 1.09.2004 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanowie 2004-09-02 11:53:30
Zarządzenie Nr 183/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.08.2004 r. w sprawie wpisania GOKiS w Baniach do rejestru instytucji kultury 2004-09-02 11:53:04
Zarządzenie Nr 182/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.08.2004 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 2004-08-30 14:40:05
Zarządzenie Nr 181/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.08.2004 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 2004-08-30 14:39:51
Zarządzenie Nr 180/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.08.2004 r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 2004-08-30 14:38:51
Zarządzenie Nr 179/04 Wójta Gminy Banie z dnia 25.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-08-30 13:38:46
Zarządzenie Nr 178/04 Wójta Gminy Banie z dnia 19.08.2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2004-08-30 13:32:18
Zarządzenie Nr 177/04 Wójta Gminy Banie z dnia 19.08.2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mątkowych i powołania komisji inwentaryzacyjnej 2004-08-20 10:04:19
Zarządzenie Nr 176/04 Wójta Gminy Banie z dnia 19.08.2004 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Banie 2004-08-20 10:04:06
Zarządzenie Nr 175/04 Wójta Gminy Banie z dnia 16.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-08-20 10:03:54
Zarządzenie Nr 161a/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2004 r. w spraw zmian w budżecie gminy na 2004 rok 2004-08-16 11:59:05
Zarządzenie Nr 174/04 Wójta Gminy Banie z dnia 12.08.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2004-08-13 12:30:07
Zarządzenie Nr 173/04 Wójta Gminy Banie z dnia 12.08.2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2004-08-13 12:29:48
Zarządzenie Nr 172/04 Wójta Gminy Banie z dnia 12.08.2004 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Monitoringu Strategii rozwoju gminy Banie 2004-08-13 12:29:30
Zarządzenie Nr 171/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-08-13 12:29:06
Zarządzenie Nr 170/04 Wójta Gminy Banie z dnia 10.08.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-08-13 12:28:47
Zarządzenie Nr 169/04 Wójta Gminy Banie z dnia 02.08.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2004-08-13 12:28:27
Zarządzenie Nr 168/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.07.2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubanowie 2004-07-19 11:58:59
Zarządzenie Nr 167/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.07.2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Babinku 2004-07-19 11:54:21
Zarządzenie Nr 166/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.07.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2004-07-19 11:54:06
Zarządzenie Nr 165/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.07.2004 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2004-07-19 11:53:48
Zarządzenie Nr 164/04 Wójta Gminy Banie z dnia 08.07.2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowa 2004-07-19 11:53:30
Zarządzenie Nr 163/04 Wójta Gminy Banie z dnia 06.07.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 2004-07-19 11:53:17
Zarządzenie Nr 162/04 Wójta Gminy Banie z dnia 01.07.2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 2004-07-19 11:52:48
Zarządzenie Nr 161/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmiany planu wydatków GFOŚiGW na 2004 r. 2004-07-19 11:52:36
Zarządzenie Nr 160/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. 2004-07-19 11:26:45
Zarządzenie Nr 159/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. 2004-07-19 11:26:30
Zarządzenie Nr 158/04 Wójta Gminy Banie z dnia 25.06.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. 2004-06-30 10:02:58
Zarządzenie Nr 157/04 Wójta Gminy Banie z dnia 24.06.2004 r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2004-06-30 10:02:28
Zarządzenie Nr 156/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.06.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2004-06-18 14:08:54
Zarządzenie Nr 155/04 Wójta Gminy Banie z dnia 14.06.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-06-18 14:08:40
Zarządzenie Nr 154/04 Wójta Gminy Banie z dnia 14.06.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2004-06-18 14:08:27
Zarządzenie Nr 153/04 Wójta Gminy Banie z dnia 14.06.2004 r. w sprawie określenia wzoru druków do wyrażenia opinii o projekcie statutu sołectwa Tywica 2004-06-18 14:08:04
Zarządzenie Nr 136/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-06-18 14:07:34
Zarządzenie Nr 152/04 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Banie 2004-06-07 14:45:23
Zarządzenie Nr 151/04 Wójta Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli 2004-06-07 14:45:05
Zarządzenie Nr 150/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok 2004-06-07 14:44:44
Zarządzenie Nr 149/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci w Kunowie 2004-05-28 10:50:47
Zarządzenie Nr 148/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przyłączeń posesji do kanalizacji sanitarnej w Swobnicy 2004-05-28 10:50:27
Zarządzenie Nr 147/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.05.2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2004-05-28 10:50:09
Zarządzenie Nr 146/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2004-05-28 10:49:43
Zarządzenie Nr 145/04 Wójta Gminy Baniez dnia 20.05.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej 2004-05-28 10:49:13
Zarządzenie Nr 144/04 Wójta Gminy Baniez dnia 17.05.2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2004-05-28 10:48:59
Zarządzenie Nr 143/04 Wójta Gminy Baniez dnia 17.05.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2004-05-28 10:48:42
Zarządzenie Nr 142/04 Wójta Gminy Banie z dnia 14.05.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2004-05-28 10:47:51
Zarządzenie Nr 141/04 Wójta Gminy Banie z dnia 14.05.2004 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2004-05-28 10:42:59
Zarządzenie Nr 140/04 Wójta Gminy Banie z dnia 30.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-05-28 10:42:40
Zarządzenie Nr 139/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 2004-05-11 10:36:06
Zarządzenie Nr 138/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych p 2004-05-11 10:34:58
Zarządzenie Nr 137/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2004-05-11 10:34:29
Zarządzenie Nr 135/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-05-11 10:31:45
Zarządzenie Nr 134/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Banie 2004-05-11 10:30:28
Zarządzenie Nr 133/04 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. 2004-05-11 10:29:42
Zarządzenie Nr 132/04 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. 2004-05-11 10:29:04
Zarządzenie Nr 131/04 Wójta Gminy Banie z dnia 19.03.2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2004-03-22 12:40:40
Zarządzenie Nr 130/04 Wójta Gminy Banie z dnia 18.03.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia 2004-03-19 11:25:32
Zarządzenie Nr 129/04 Wójta Gminy Banie z dnia 16.03.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok 2004-03-19 11:25:11
Zarządzenie Nr 128/04 Wójta Gminy Banie z dnia 16.03.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2004-03-19 11:24:44
Zarządzenie Nr 127/04 Wójta Gminy Banie z dnia 9.03.2004 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok 2004-03-19 11:06:18
Zarządzenie Nr 126/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2004-03-05 10:27:05
Zarządzenie Nr 125/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie 2004-03-04 13:32:19
Zarządzenie Nr 124/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów szkoł podstawowych i gimnazjum 2004-03-04 13:31:59
Zarządzenie Nr 123/04 Wójta Gminy Banie z dnia 01.03.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży slużbowej pojazdem niebędacym własnością pracodawcy 2004-03-01 13:22:19
Zarządzenie Nr 122/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży 2004-03-01 13:22:02
Zarządzenie Nr 121/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2004-03-01 13:21:44
Zarządzenie Nr 120/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 2004-03-01 13:21:09
Zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2004-03-01 13:20:47
Zarządzenie Nr 115/04 Wójta Gminy Banie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży 2004-02-25 09:46:11
Zarządzenie Nr 118/04 Wójta Gminy Banie z dnia 20.02.2004 r. w sprawie wykluczenia oferentów w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie wykonywanie usług komunalnych 2004-02-24 12:38:22
Zarządzenie Nr 117/04 Wójta Gminy Banie z dnia 13.02.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-02-24 12:38:04
Zarządzenie Nr 116/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.01.2004 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli 2004-02-24 12:37:48
Zarządzenie Nr 111/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie 2004-02-16 09:49:25
Zarządzenie Nr 114/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 2004-01-20 09:14:32
Zarządzenie Nr 113/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości 2004-01-20 09:14:12
Zarządzenie Nr 112/04 Wójta Gminy Banie z dnia 15.01.2004 r. w sprawie ustalenia Katalogu usług Urzędu Gminy Banie 2004-01-20 09:13:54
Zarządzenie Nr 110/04 Wójta Gminy Banie z dnia 8.01.2004 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2004-01-20 09:13:12
Zarządzenie Nr 109/04 Wójta Gminy Banie z dnia 8.01.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszów za wynajem lokali użytkowych 2004-01-20 09:12:47