Zarządzenie Nr 80/03 Wójta Gminy Banie z dnia 2.10.2003 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży


Zarządzenie Nr 80/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 2 października 2003 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz § 4 uchwały Nr V/51/03 Rady Gminy Banie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33, poz. 488) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami działek gruntu:

  1. nr 385/7 o powierzchni 0,0600 m2 obręb Swobnica;

  2. nr 22/3 o powierzchni 0,3313 ha obręb Rożnowo;

  3. nr 22/4 o powierzchni 0,2346 ha obręb Rożnowo;

  4. nr 22/5 o powierzchni 0,2191 ha obręb Rożnowo;

  5. nr 22/6 o powierzchni 0,2929 ha obręb Rożnowo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:43:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:43:47