Zarządzenie Nr 59/03 Wójta Gminy Banie z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok


ZARZĄDZENIE NR 59/03

Wójta Gminy Banie

z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę : 81.830

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

853

85314

85395

201

201

OPIEKA SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

81.830

81.200

81.200

630

630

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę : 81.830

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

853

85314

85395

3110

3110

OPIEKA SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia społeczne

Pozostała działalność

Świadczenia społeczne

81.830

81.200

81.200

630

630

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę : 6.000

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

900

90015

201

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic placów i dróg

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6.000

6.000

6.000

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę : 6.000

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

900

90015

4260

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie ulic placów i dróg

Zakup energii

6.000

6.000

6.000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:27:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:27:18