Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Banie z dnia 22.05.2003 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach


Zarządzenie Nr 46 /03

Wójta Gminy Banie

z dnia 22 maja 2003 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) w związku § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 70, poz. 823) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołuję Panią Natalię Zarzycką ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31 sierpnia 2003 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr inż. Ryszard Juś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2003 11:13:20