Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVII/233/05 Rady Gminy Banie z dnia 28.06.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 2005-07-07 11:36:40
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2005-01-11 12:59:51
Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych 2005-01-10 15:33:21
Deklaracja na podatek rolny 2005-01-06 09:48:01
Informacja w sprawie podatku rolnego 2005-01-06 09:46:54
Deklaracja na podatek leśny 2005-01-06 09:46:14
Informacja o lasach do celów podatku leśnego 2005-01-06 09:44:59
Deklaracja na podatek od nieruchomości 2005-01-06 09:39:42
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych do celów podatku od nieruchomości 2005-01-06 09:38:55
Uchwała Nr XXI/192/04 Rady Gminy Banie z dnia 14.12.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. 2004-12-15 09:46:28
Deklaracja na podatek od środków transportowych 2004-12-06 16:14:54
Uchwala Nr XX/187/04 Rady Gminy Banie z dnia 30.11.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 2004-12-06 16:11:05
Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy Banie z dnia 9.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych 2004-12-06 16:10:24
Uchwała Nr XX/186/04 Rady Gminy Banie z dnia 30.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005 2004-12-06 16:09:42
Uchwała Nr XX/184/04 Rady Gminy Banie z dnia 30.11.2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r. 2004-12-06 16:08:35
Uchwała Nr XX/183/04 Rady Gminy Banie z dnia 30.11.2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2005 r. 2004-12-06 16:07:54
Uchwała Nr XII/119/03 Rady Gminy Banie z dnia 3 .12.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 2004-12-06 16:06:52
Uchwała Nr XXIV/219/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 9.11.2001 r.w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 2004-12-06 16:05:38