Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/276/05 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2006 r.


Uchwała Nr XXXII/276/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2006 r.

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240; z 2004 r. Nr 89, poz. 1709 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 1753) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje plan pracy Rady Gminy Banie na 2006 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Załącznik do uchwały Nr XXXII/276/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

Plan pracy Rady Gminy Banie na 2006 r.

Lp.

Termin sesji

Tematy wiodące

1.

III dekada

stycznia 2006r.

 1. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Gminy za 2005 r.:

  1. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę,

  2. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy zbywaniu tych lokali.

 2. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 3. Sprawozdania stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2005 r.

 4. Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 r.

2.

I dekada

marca 2006 r.

 1. Informacja o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Banie za 2005 r.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za 2005 r.

 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 r.

3.

II dekada

kwietnia 2005 r.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Banie za 2005 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach za 2005 r.

4.

III dekada

czerwca 2006 r.

 1. Zmiana budżetu gminy na 2006 r.

5.

I dekada

września 2006 r.

 1. Ocena realizacji budżetu gminy Banie za I półrocze 2006 r. na podstawie informacji za ten okres.

 2. Informacja o osiągnięciach szkół za miniony rok szkolny.

6.

III dekada października 2006 r.

 1. Sprawozdania stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2006 r.

7.

III dekada

listopada 2006 r.

 1. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 r.

 2. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

8.

III dekada

grudnia 2006 r.

 1. Uchwalenie budżetu gminy Banie na 2007 r.

 2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

 3. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Banie na 2007 r.

 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:35:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:35:47