Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXII/267/05 Rady Gminy Banie z dnia 29.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.


U c h w a ł a Nr XXXII/267/05

Rady Gminy Banie

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 87.406 zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA W ZŁ

700

758

70005

75801

0770

2920

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

RÓŻNE ROZLICZENIA

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

68.000

68.000

68.000

19.406

19.406

19.406

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 87.406 zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA W ZŁ

700

757

801

70005

70095

75702

80101

4300

6060

4260

4270

8070

4010

4300

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup usług pozostałych (ogłoszenia, wyceny)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntu „boisko” w Piasecznie)

Pozostała działalność

Zakup energii

Zakup usług remontowych

OBSŁUG DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz odsetki od krajowych pożyczek i kredytów

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup usług pozostałych

46.000

18.000

10.000

8.000

28.000

20.000

8.000

22.000

22.000

22.000

19.406

19.406

9.406

10.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:26:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-01-2006 13:26:13