UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Podstawa prawna: art. 83-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm). oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni a w sprawie skomplikowanej do 2 m-cy.

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych, pk. nr 5, tel. 914166381 wew. 14.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Pl. Batorego 4 za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

1. Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie przyspieszyć termin załatwienia sprawy.

2. W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.

Załączniki do pobrania

1 wniosek_zgłoszenie_zamiaru_usuniecia_drzew.doc (DOC, 15KB) 2018-08-02 08:47:07 50 razy
2 WNIOSEK o wyd. zezw. na wycinkę drzew i krzewów.doc (DOC, 70KB) 2018-08-02 08:47:07 50 razy
3 Wniosek o wyd. zezw. na wycinkę drzew i krzewów_NOWY.doc (DOC, 63KB) 2015-10-19 09:04:56 290 razy
4 WNIOSEK_o_wyd._zezw.__na__wycinkA___drzew__i__krzewA_w.doc (DOC, 50KB) 2011-09-19 09:43:09 285 razy
5 oA_wiadczenie_wA_aA_ciciela.doc (DOC, 26KB) 2011-09-19 09:43:09 249 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-09-2011 09:43:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 02-08-2018 08:47:07