Uchwała Nr VIII/66/03

Uchwała Nr VIII/66/03

Rady Gminy Banie

z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                       o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

            § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 152.700 zł.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

900

921

90001

92109

626

096

 

GOSPODARKA KOMUNALNA                           I OCHRONA ŚRODOWISKA

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny                    w postaci pieniężnej

(Darowizny na organizację festynu na Ziemi Bańskiej)

150.000

150.000

150.000

2.700

2.700

2.700

            § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 152.700 zł.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

900

921

90001

92109

6050

4210

4300

GOSPODARKA KOMUNALNA                           I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

150.000

150.000

150.000

2.700

2.700

1.700

1.000

            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:49:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:49:32