U c h w a ł a Nr VI/62/03


U c h w a ł a Nr VI/62/03
Rady Gminy Banie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie wydatkowania w 2002 r. kwoty 49.431 zł tytułem kosztów sądowych i odsetek z powodu nieterminowego uregulowania należności za remont ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Targowej w Baniach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:41:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:41:36