Uchwała Nr VI/60/03

Uchwała Nr VI/60/03
Rady Gminy Banie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie
programu promocji zdrowia pn. "Polskie Sztuczne Serce".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyznaje się dotację na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia w celu realizacji programu promocji zdrowia pn. "Polskie Sztuczne Serce".
2. Kwota dotacji wynosi 100 zł miesięcznie przez okres 5 lat.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określi umowa z podmiotem dotowanym to jest Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:39:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:39:51