Uchwała Nr V/53/03

Uchwała Nr V/53/03
Rady Gminy Banie
z dnia 14 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/94 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1) Fabiszak Zbigniew - Przewodniczący;
2) Sadowski Marian - członek;
3) Senda Sylwester - członek;
4) Szydełko Mieczysław - członek;
5) Śliwowska Grażyna - członek."

§ 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:05:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:05:34