Uchwała Nr XXVIII/245/05 Rady Gminy Banie z dnia 15.09.2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie


Uchwała Nr XXVIII/245/05

Rady Gminy Banie

z dnia 15 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240 oraz z 2004 r. Nr 89, poz. 1709) w załączniku do uchwały załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 3

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1) Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach;

2) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach;

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

4) Przedszkole w Baniach;

5) Publiczne Gimnazjum w Baniach;

6) Szkoła Podstawowa w Baniach;

7) Szkoła Podstawowa w Lubanowie;

8) Szkoła Podstawowa w Swobnicy.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-09-2005 15:07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-09-2005 15:07:45