Uchwała Nr XIX/181/04 Rady Gminy Banie z dnia 07.10.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie


Uchwała Nr XIX/181/04

Rady Gminy Banie

z dnia 7 października 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240) w załączniku do uchwały załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach;

  2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach;

  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach;

  4. Przedszkole w Baniach;

  5. Publiczne Gimnazjum w Baniach;

  6. Szkoła Podstawowa w Babinku;

  7. Szkoła Podstawowa w Baniach;

  8. Szkoła Podstawowa w Lubanowie;

  9. Szkoła Podstawowa w Swobnicy.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-01-2005 10:56:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-01-2005 10:56:18